Projekt Unijny

Projekt zrealizowany Program: "DLA ROZWOJU MAZOWSZA"

Nazwa projektu: Wdrożenie systemu klasy ERP/MRP II krokiem milowym w rozwoju spółki Dromet.
Beneficjent: DROMET S.W.H. Drązikowscy Spółka Jawna
Całkowita wartość projektuu: 345 443,64 zł
Poziom dofinansowania z EFRR: 85%
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa”. 
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu
ZAPYTANIE OFERTOWE - Sprzęt oraz dodatkowe oprogramowanie

Na dostarczenie: 

1. Sprzętu i dodatkowego oprogramowania na potrzeby realizacji etapu I projektu realizowanego w ramach działania 2.3 RPO WM. 

Tytuł projektu: „Wdrożenie systemu klasy ERP/MRP II krokiem milowym w rozwoju spółki Dromet”.

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie-sprzet.pdf


Procedura składania ofert na sprzęt oraz dodatkowe oprogramowanie została zakończona.
Ostateczny termin nadsyłania ofert wyznaczono na dzień 20.01.2011.
Na podstawie przeprowadzonej procedury ofertowej na dostarczenie sprzętu oraz dodatkowego oprogramowania dla potrzeb projektu: "Wdrożenie systemu klasy ERP/MRP II krokiem milowym w rozwoju spółki Dromet" została wybrana oferta firmy:

Kompit Piotr Janusz
Aleja 600-Lecia 32c
96-500 Sochaczew
NIP 529-154-37-70 
ZAPYTANIE OFERTOWE - System

Na dostarczenie:

1. Systemu klasy ERP\MPRII na potrzeby realizacji etapu I projektu realizowanego w ramach działania 2.3 RPO WM.

Tytuł projektu: „Wdrożenie systemu klasy ERP/MRP II krokiem milowym w rozwoju spółki Dromet”.

Dokumenty do pobrania:

1. Zapytanie-system.pdf
2. Funkcjonalnosci.doc


Procedura składania ofert na system została zakończona.
Ostateczny termin nadsyłania ofert wyznaczono na dzień 11.01.2011.
Na podstawie przeprowadzonej procedury ofertowej na dostarczenie systemu klasy ERP\MPR II  dla potrzeb projektu: "Wdrożenie systemu klasy ERP/MRP II krokiem milowym w rozwoju spółki Dromet" została wybrana oferta firmy:

Streamsoft Sp.Jawna
ul. Kossaka 10
65-140 Zielona Góra
NIP: 929-010-00-96 
Dokumentacja ofertowa dostępna jest w siedzibie spółki DROMET S.W.H. Drązikowscy Spółka Jawna, ul. 3 Maja 4, 96-313 Jaktorów, Chylice Kolonia.